Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng

24/04/2017

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– 01 nhân viên lập trình C#: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm trên nền Desktop application với ngôn ngữ C#.

– 04 nhân viên lập trình PHP: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm Web application với ngôn ngữ PHP.

– 02 nhân viên lập trình Java: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm Web application trên nền tảng Java.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 05/05/2017.

Nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ – trường Đại học Cần Thơ. Lầu 2 Nhà Điều hành trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75334456&doc=jpg2pdf1-170424022409&type=d]

Nguồn tin: aptech.cusc.vn