Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

14/03/2018

Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng nhân viên tư vấn cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em như sau:

Thong+bao+tuyen+dung-1 Thong+bao+tuyen+dung-2

Nguồn tin: soldtbxh.angiang.gov.vn