Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2018

26/07/2018

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

STT Vị trí tuyển dụng Yêu cầu trình độ

chuyên môn

Số lượng
1 Kỹ thuật viên Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin 01 người

2. Hình thức: Xét tuyển

3. Điều kiện tuyển dụng:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc

4. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin việc.

– Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4*6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 25/7/2018 đến 25/8/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 0583.81243

Nguồn tin: khanhhoa.gov.vn