Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

26/04/2017

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho các Chương trình thực tập nghề của Nhà trường, thông tin chi tiết như sau:


Nguồn tin: tuaf.edu.vn