Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

11/04/2019

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu bổ sung nhân sự nhằm thay thế một số nhân viên đã thôi việc hoặc chuyển công tác. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố thông báo việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trung tâm và các chi nhánh BHTN trực thuộc như sau:

Nguồn tin: vieclamhcm.net