Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

01/08/2017

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Giáo viên Toán THPT hạng III.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 4/8/2017 đến hết ngày 1/9/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trụ sở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam.

*** Chi tiết thông báo như sau:

tb_tuyen_ttggnn_170731100454-1

tb_tuyen_ttggnn_170731100454-2 tb_tuyen_ttggnn_170731100454-3

kh_tuyen_ttgdnn_170731090814-1

kh_tuyen_ttgdnn_170731090814-2 kh_tuyen_ttgdnn_170731090814-3

kh_tuyen_ttgdnn_170731090814-4 kh_tuyen_ttgdnn_170731090814-5

Nguồn tin: mocaynam.edu.vn