Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Cần Thơ tuyển dụng viên chức

09/09/2019

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-TTGCTVNTS ngày 19 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thông báo nhu cầu tuyển viên chức như sau:

1. Người có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng

–  Có quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (đính kèm mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính; Kế toán.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 02 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

Lưu ý: Thí sinh nộp đủ 02 bộ hồ sơ; 03 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin; 02 ảnh 4cm x 6cm. Tất cả các thành phần hồ sơ nên sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2019, vị trí việc làm muốn đăng ký tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Giống.

2. Người không có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm

– Số lượng: 01 viên chức (chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003)

– Vị trí việc làm: Kế hoạch – Dịch vụ.

– Công việc chính: Thực hiện nghiệp vụ tài chính, kế toán và kinh doanh, dịch vụ.

+ Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu cho lãnh đạo về vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và tài chính, kế toán.

+ Tổ chức thu thập và xử lý thông tin về giá nông sản vật tư lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y và thủy sản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của đơn vị;

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời hạn tiếp nhận: kể từ ngày ra thông báo đến ngày 30/9/2019.

–  Địa điểm tiếp nhận:

+ Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Ấp Thới Hòa C, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

+ Điện thoại: 02923861176 hoặc 0198799472, gặp anh Cao Phước Thọ.

Thông báo được đăng tải trên Báo Cần Thơ; đăng tải tại trang website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Ấp Thới Hòa C, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

5. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

– Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

– Dự kiến thời gian thi tuyển vào khoảng từ 15/10/2019 đến 30/10/2019.

– Địa điểm:Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Ấp Thới Hòa C, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Nguồn tin: cantho.gov.vn