Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

06/12/2017

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 06 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Giáo viên làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập bậc Mầm non: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập cấp Tiểu học: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên trị liệu Tâm Vận động: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên dạy lớp giáo dục tiền học đường: 03 chỉ tiêu.

– Nhân viên: 05 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Nhân viên kế toán: 01 chỉ tiêu.

+ Nhân viên văn thư – thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

+ Nhân viên thiết bị: 01 chỉ tiêu.

+ Nhân viên y tế học đường: 01 chỉ tiêu.

+ Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật – giáo vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2017.

– Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Ninh Thuận, số 10 đường Trương Định, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB TUYEN DUNG-1 TB TUYEN DUNG-2 TB TUYEN DUNG-3 TB TUYEN DUNG-4 TB TUYEN DUNG-5 TB TUYEN DUNG-6 TB TUYEN DUNG-7 TB TUYEN DUNG-8

Nguồn tin: tthtptgdhntinhninhthuan.edu.vn