Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng năm 2018

27/07/2018

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, ngừng, tạm ngừng, thu hồi) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX(https://www.vnnic.vn)

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo tuyển dụng năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Vị trí 1:Quản trị dịch vụ

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Quản trị, khai thác các hệ thống dịch vụ Web, Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, MS SQL/Oracle Database, ảo hoá, Cloud … đảm bảo an toàn,  chất lượng dịch vụ SLA.

–  Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình khai thác.

–  Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác.

–  Nghiên cứu cải tiến, triển khai nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

–  Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

–  Phối hợp với các vị trí khác trong quản trị, khai thác.

–  Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT, CNTT hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet.

– Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet (Web, Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, MS SQL/Oracle Database …).

– Có kiến thức cơ bản về ảo hoá, cloud.

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng: Tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm; tổng hợp nghiên cứu tốt.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kiến thức chuyên sâu và thành thạo hệ điều hành Unix/Linux.

+ Có kiến thức chuyên sâu về các ứng dụng trên Internet (Web, Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, MS SQL/Oracle Database …).

+ Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, quản trị hệ thống Unix, Linux, Windows, VMWare, Web, Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, MS SQL/Oracle Database …

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

2. Vị trí 2: Quản trị hệ thống DNS

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Quản trị, khai thác các hệ thống dịch vụ DNS quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ SLA.

– Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình khai thác.

-Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác.

– Nghiên cứu cải tiến, triển khai nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

– Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

– Phối hợp với các vị trí khác trong quản trị, khai thác.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT, CNTT hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet.

– Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet.

– Có kiến thức cơ bản về nền tảng mã hoá công khai PKI.

– Có kiến thức cơ bản về giao thức và hệ thống DNS, DNSSEC, phần mềm DNS BIND.

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng: Tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm; tổng hợp nghiên cứu tốt.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kiến thức chuyên sâu và thành thạo hệ điều hành Unix/Linux.

+ Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống DNS/DNSSEC/BIND.

+ Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, quản trị hệ thống Unix, Linux, DNS/BIND, Windows, VMWare …

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

3. Vị trí 3: Quản trị hạ tầng IDC.

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Quản trị, khai thác các hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu IDCđảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ SLA.

–  Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình khai thác.

–  Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác.

–  Nghiên cứu cải tiến, triển khai nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

–  Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

–  Phối hợp với các vị trí khác trong quản trị, khai thác.

–  Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Điện- điện tử, nhiệt, ĐTVT, hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành điện, nhiệt (các hệ thống làm mát).

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet.

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng: Tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm; tổng hợp nghiên cứu tốt.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

 Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành cơ, điện, lạnh.

+ Có chứng chỉ quốc tế chuyên ngành về IDC.

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm về IDC.

4. Vị trí 4: Quản lý, phát triển hệ thống dịch vụ

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Quản trị hệ thống dịch vụ nền tảng Internet (SAN/Backup, Ảo hoá, DNS, Web, Bigdata, CDSL, …) đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ SLA.

– Tổng hợp, phân tích đánh giá an toàn, chất lượng dịch vụ, đề xuất cải tiến.

– Nghiên cứu cải tiếncác công nghệ, giải pháp mới về dịch vụ Internet, đề xuất ứng dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra dịch vụ mới.

– Thiết kế, triển khai các hệ thống dịch vụ Internet.

– Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

– Phối hợp với các vị trí khác trong công tác quản trị, nghiên cứu.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT, CNTT hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet.

– Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet.

– Có kiến thức cơ bản về lưu trữ, sao lưu dữ liệu, ảo hóa,dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu, …

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng: tổng hợp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kiến thức chuyên sâu và thành thạo hệ điều hành Unix/Linux

+ Có kiến thức chuyên sâu về lưu trữ, sao lưu dữ liệu, ảo hóa, dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu, …

+ Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, Unix/Linux, Windows, CDSL (Oracle, Ms SQL …), VMWare, SAN/Backup, …

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

5. Vị trí 5: Quản lý, phát triển an toàn thông tin mạng, dịch vụ.

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Quản trị các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin mạng, dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ SLA.

– Theo dõi, tổng hợp, phân tích hoạt động mạng, dịch vụ, tìm điểm yếu, đưa ra biện pháp khắc phục.

– Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, dịch vụ.Đề xuất ứng dụng, quy hoạch, thiết kế và triển khai vào thực tế.

– Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

– Phối hợp với các vị trí khác trong công tác quản lý, nghiên cứu.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ATTT, ĐTVT, CNTT hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành an toàn thông tin.

– Có khả năng phân tích, đánh giá hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật, đưa ra phương án khắc phục; xây dựng, phát triển các hệ thống an toàn bảo mật mạng, dịch vụ.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet, hệ thống DNS.

– Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet, ảo hoá, lưu trữ.

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng:tổng hợp, nghiên cứu chuyên sâu về an toàn thông tin, tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Có chứng chỉ quốc tế về An toàn thông tin.

+Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, Unix/Linux, Windows, VMWare, DNS, CSDL, SAN/Backup, …

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

6. Vị trí 6: Phát triển phần mềm

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ:

– Tiếp nhận, phân tích yêu cầu, tham gia thiết kế các phần mềm phục vụ hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

– Xây dựng các module, phần mềm& tích hợp hệ thống theo thiết kế.

– Kiểm thử, đánh giá chất lượng, tinh chỉnh hiệu năng &triển khai đưa phần mềm vào khai thác sử dụng.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Toán tin, hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về mạng Internet.

– Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet.

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát phát triển phần mềm, thành thạo tối thiểu 01 ngôn ngữ lập trình: Java, .NET, PHP, Python (Java là lợi thế). Có khả năng đọc hiểu các thiết kế UML.

– Có kiến thức cơ bản về xây dựng các ứng dụng dựa Web (Web-based Application), lập trình WebService, hiểu biết về RESTful API, SOAP, XML.

– Lập trình thành thạo với hệ CSDL: MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle (Oracle là lợi thế).

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng: tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tổ chức và xử lý công việc; làm việc nhóm.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Có chứng chỉ quốc tế OOAD, Java, .NET, SQL Server, Oracle, chứng chỉ quản lý dự án PMI.

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

7. Vị trí 7: Kỹ sư trực khai thác

Số lượng: 02 người.

Địa điểm làm việc: Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.Đà Nẵng.

Nhiệm vụ:

– Trực giám sát,khai thác hệ thống dịch vụ Internet theo các quy định, quy trình và lịch trực được phân công.

–  Theo dõi, kiểm tra, ghi chép, tổng hợp, báo cáo số liệu khai thác.

–  Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình khai thác.

– Nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

– Đào tạo, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng.

–  Phối hợp với các vị trí khác trong quản trị, khai thác.

–  Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Quyền lợi:

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tương xứng.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT, CNTT hoặc tương đương.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet, hệ điều hành, các ứng dụng trên Internet.

– Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

– Có kỹ năng/khả năng:

+ Tổ chức và xử lý công việc theo quy trình, quy định.

+ Có khả năng làm việc độc lập vàtheo nhóm.

+ Có khả năng tự tìm hiểu, nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo một cách độc lập.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.

 Ưu tiên các ứng viên:

+Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, Unix, Linux, Windows, VMWare, IDC…

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 trở lên.

+ Đã có 2 năm kinh nghiệm.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theoyêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018.

Sáng từ 9h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (Thứ 7, Chủ nhật nghỉ).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức – Hành chính (TCHC)Trung tâm Internet Việt Nam.

Tầng 10 tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Tại Đà Nẵng: Phòng Hành chính – Tổng hợp (HCTH) Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP. Đà Nẵng. 

Lô 21 đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn, Phường An Hải Bắc, TP.Đà Nẵng.

3. Liên hệ:

– Hà Nội: Bà Nguyễn Huyền My, Phòng TCHC (Điện thoại: 0243.5564944, máy lẻ 506).

– Đà Nẵng:Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Phòng HCTH Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.Đà Nẵng (ĐT: 0243.5564944, máy lẻ 912).

– Email: tuyendung@vnnic.vn.

Nguồn tin: mta.edu.vn