Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

24/04/2017

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Phụ trách công tác kế hoạch.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Đến hết ngày 10/5/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu).

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Địa chỉ: số 26, đường 3/2, phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75342987&doc=trungtmkhuynnngbntretuyndngvinchcnm2017nhsau-170424092719&type=d]

* Mẫu đơn đăng ký dự tuyển:

Mẫu số 1:    Mau_01.docx

Mẫu số 2:    Mau_02.docx

Nguồn tin: snnptnt.bentre.gov.vn