Trung tâm Khuyến nông TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

17/05/2018

Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng viên chức qua xét tuyển như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển 05 viên chức làm việc tại các phòng, trạm thuộc Trung tâm, gồm:

– Kỹ sư chuyên ngành trồng trọt: 03 người

– Kỹ sư chuyên ngành Chăn  nuôi- thú y: 01 người

– Kỹ sư chuyên ngành nuôi cấy mô: 01 người

2. Điều kiện của người tham gia dự tuyển: 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng;

e) Có trình độ ngoại ngữ  bậc 2 (A2)hoặc tương đương; Tin học trình độ A

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển :

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12//2012 của Bộ Nội vụ)

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế  có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân cấp xã, phường phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển

Hồ sơ lập thành 01 bộ xếp theo thứ tự như trên, bỏ vào một túi đựng hồ sơ.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 22/5/2018, hồ sơ gửi về phòng Tổ chức – Hành chính

Địa chỉ:  98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I, TP.HCM

6. Ngày xét tuyển : 

– Thời gian dự kiến 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2018 (xét tuyển qua phỏng vấn và kết quả học tập toàn khóa)

– Địa điểm xét tuyển: tại Trụ sở làm việc Trung tâm Khuyến nông số 98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I,  Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: khuyennongtphcm.com