Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng, Sở Xây dựng Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

22/10/2018

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng sẽ tổ chức xét tuyển viên chức cho Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018 như sau:

1. Điều kiện chung:

– Là công dân Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành dự tuyển;

– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Đối tượng:

Người có kinh nghiệm, có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển, lệ phí:

3.1. Hình thức xét tuyển:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp;

– Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

3.2. Nội dung phỏng vấn:

– Kiến thức chung: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

– Chuyên môn nghiệp vụ: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị,… và các văn bản hướng dẫn (các văn bản này được đăng tải công khai trên các website của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,…).

3.3. Lệ phí:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí xét tuyển là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng/1 hồ sơ dự tuyển).

4. Nhu cầu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu.

5. Tiêu chuẩn tuyển dụng:                                                            

Số lượng Chức danh nghề nghiệp Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Vị trí tuyển dụng Ghi chú
05 Kiến trúc sư hạng III

V.04.01.03

Đại học kiến trúc chuyên ngành:

– Kiến trúc;

– Quy hoạch;

– Thiết kế cảnh quan, đô thị.

Bậc 2 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

 

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Chủ nhiệm đồ án QH vùng huyện, QH phân khu và QH chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, QH xây dựng nông thôn.

Chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, cấp IV.

16 Thẩm kế viên hạng III

V.04.02.06

Đại học xây dựng chuyên ngành:

– Dân dụng và công nghiệp;

– Cầu đường;

– kinh tế xây dựng;

– Kỹ thuật đô thị;

– Công trình thủy;

– Kỹ sư điện.

Bậc 2 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  

Chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các công trình cấp III, cấp IV; chủ nhiệm lập dự án nhóm C.

01 Kế toán

06.031

 

Đại học Kế toán Bậc 2 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trưởng trong đơn vị.
01 Hành chính

01.003

Cử nhân hành chính Bậc 2 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Thực hiện các nhiệm vụ hành chính trong đơn vị

6. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

– Các bản hợp đồng lao động, sổ BHXH (bản phô tô có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan).

7. Hình thức, nội dung, cách xác định người trúng tuyển:

7.1. Hình thức xét tuyển:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp;

– Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

7.2. Nội dung phỏng vấn:

– Kiến thức chung: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

– Chuyên môn nghiệp vụ: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn.

7.3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

* Cách tính điểm:

– Điểm của các câu hỏi phần kiến thức chung tối đa là 50;

– Điểm của các câu hỏi phần chuyên ngành tối đa là 50;

– Tổng điểm kiểm tra sát hạch của thí sinh: Là tổng điểm của phần phỏng vấn kiến thức chung và chuyên ngành.

* Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển phải có tổng điểm kiểm tra, sát hạch từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Hội đồng báo cáo Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

8. Thu nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ, lệ phí của thí sinh tham gia dự tuyển: từ ngày 17/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018.

9. Nơi nhận: Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng – Sở Xây dựng Lâm Đồng, tầng 3 Trung tâm hành chính tỉnh.

Giao Trung Tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng làm thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai, nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Nguồn tin: lamdong.gov.vn