Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

24/03/2018

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

+ Phòng Hóa – Lý: 01 chỉ tiêu.

+ Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm – Thực phẩm: 03 chỉ tiêu.

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19/03/2018 đến hết ngày 26/04/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TT Kiem nghiem

Nguồn tin:  www.yte.nghean.gov.vn