Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

24/02/2017

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:

Vị trí công tác: Phòng Thí nghiệm Hóa học và Vi sinh vật

Số lượng: 2 người (ưu tiên hộ khẩu Khánh Hòa).

Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học. Chuyên ngành: Sinh học, Hóa phân tích, Công nghệ Kỹ thuật hóa học (tối thiểu 2 năm kinh nghiệm).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 1-3-2017 đến hết ngày 10-3-2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa – 37 Hùng Vườn, Nha Trang. Điện thoại liên hệ: 058.6250034.

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa