Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

04/10/2017

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Lưu trữ viên hạng III, mã số V.01.02.02.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 3/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

– Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Nội vụ, số 02, đường Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

*** Chi tiết thông báo như sau:

11

12 13 14

Nguồn tin: snv.dongthap.gov.vn