Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính – Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính – Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Nghiệp vụ mua sắm tài sản: 06 chỉ tiêu

– Phòng Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hanoi.gov.vn