Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

02/08/2018

Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 người, gồm:

– Bác sĩ đa khoa hạng III: 04 người.

– Chuyên viên Tâm lý: 01 người.

– Điều dưỡng hạng IV: 01 người.

– Kỹ thuật Y hạng III: 01 người.

– Dược sĩ hạng III: 01 người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Là công dân Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

– Đủ điều kiện sức khỏe.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.

– Gửi về địa chỉ: Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực TP.Hồ Chí Minh, 152-154 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 08.39.561.987, Phòng Tổ chức Hành chính quản trị (trong giờ hành chính)

Nguồn tin: saigongiaiphong.vn