Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

11/07/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức quản lý đất: 05 người.

– Viên chức cung cấp dịch vụ và lập phương án sử dụng đất, kiểm kê và giải phóng mặt bằng: 06 người.

– Viên chức Kế toán: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018 (20 ngày làm việc).

– Địa điểm: Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An. Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Hải Đằng, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn