Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2018

18/04/2018

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 10 vị trí sau:

Vị trí 1: Viên chức Quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học), số lượng: 01 người
Vị trí 2: Viên chức Quản trị hệ thống mạng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 3: Viên chức Quản trị hệ thống máy chủ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 4: Viên chức Quản trị khai thác ứng dụng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 5: Viên chức An toàn an ninh thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 6: Viên chức Ứng dụng công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 7: Phóng viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 8: Biên tập viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 09: Viên chức Kế toán tổng hợp, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 10: Viên chức Kế hoạch – Đầu tư, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
– Thời gian dự kiến thi tuyển: Trong tháng 6/2018
– Địa điểm thi tuyển: trụ sở Trung tâm Thông tin, tầng 3, tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 16/5/2018
Sáng: 9h00 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30 các ngày làm việc trong tuần (Thứ bảy, Chủ nhật nghỉ)
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ số 18, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:
Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-1
Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-2 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-3
Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-4 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-5
Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-6 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-7 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-8 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-9 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-10 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-11 Thông-báo-tuyển-dụng-viên-chức-TTTT-2018-12
** Tài liệu đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển
Nguồn tin: mic.gov.vn