Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019

24/04/2019

Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 25/04/2019 đến hết ngày 21/05/2019.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

** Tài liệu đính kèm:

Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hiec.org.vn