Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng tuyển dụng

18/08/2017

Theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt tiếp nhận Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị thực hiện Dự án. Để thực hiện Dự án, Trung tâm cần tuyển dụng một số vị trí sau:

1. Các vị trí cần tuyển dụng:

a)    Quản lý dự án:
Yêu cầu chung:
– Bằng đại học hoặc cao hơn về hệ thống điện, quản lý năng lượng, quản lý dự án và các lĩnh vực liên quan.
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong đó:
(i) khả năng làm việc với các tổ chức chính phủ, các tổ chức nước ngoài và các đơn vị liên quan;
(ii) kinh nghiệm trong tổ chức dự án, điều phối/quản lý/phát triển với các tổ chức quốc tế. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Ủy ban Châu Âu;
(iii) Kiến thúc và hiểu biết về quy trình quản lý và thực hiện các dự án ODA.
– Có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết rộng về ngành năng lượng nói chung và năng lượng tại tạo nói riêng trong đó có mặt trời.
– Có khả năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo;
– Có khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm cao.
– Trình độ tiếng Anh thành thạo.
– Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
b)    Điều phối dự án:
– Bằng đại học hoặc cao hơn về các lĩnh vực liên quan như ngành năng lượng, quản lý hành chính, ngoại ngữ…).
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong đó:
(i) khả năng làm việc với các tổ chức chính phủ, các tổ chức nước ngoài và các đơn vị liên quan;
(ii) kinh nghiệm trong điều phối dự án phát triển với các tổ chức quốc tế. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Ủy ban Châu Âu;
(iii) Kiến thúc và hiểu biết về quy trình quản lý và thực hiện các dự án ODA.
– Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm và ngành năng lượng nói chung và năng lượng tại tạo nói riêng trong đó có mặt trời.
– Có khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm cao.
– Có khả năng tổng hợp và viết báo cáo.
– Trình độ tiếng Anh thành thạo.
– Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
c)    Cán bộ kỹ thuật:
– Bằng đại học hoặc cao hơn về các lĩnh vực liên quan như ngành kỹ thuật, năng lượng….
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong đó:
(i) khả năng làm việc với các tổ chức chính phủ, các tổ chức nước ngoài và các đơn vị liên quan;
(ii) kinh nghiệm trong thực hiện dự án với các tổ chức quốc tế. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Ủy ban Châu Âu;
(iii) Kiến thúc và hiểu biết về quy trình quản lý và thực hiện các dự án ODA.
– Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm và ngành năng lượng nói chung và năng lượng tại tạo nói riêng trong đó có mặt trời.
– Có khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm cao.
– Có khả năng tổng hợp và viết báo cáo.
– Trình độ tiếng Anh thành thạo.
– Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

2. Hồ sơ tuyển dụng

– Đơn xin việc có dán ảnh 3×4 mới nhất;
– Sơ yếu lý lịch;
– Giấy khám sức khỏe;
– Bản sao các bằng cấp liên quan (không cần công chứng);
– Bản sao CMND, hộ khẩu (không cần công chứng);
– 2 tấm hình 3×4 mới nhất.
Thời hạn nộp đơn: trước ngày 21/8/2018 gửi về:
Phòng Tổng hợp – Hành chính,
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3891095       Fax: 0236.3892822
Nguồn tin: decc.com.vn