Trung tâm tin học – Sở Thông tin và Truyền thông An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

30/12/2016

Thực hiện Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của năm 2016.

Nhằm bổ sung vào đội ngũ viên chức làm việc tại Trung tâm tin học thuộc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh An Giang, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu nhằm xây dựng đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, phù hợp tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức cho 03 vị trí việc làm (Kỹ sư tin học: 01 người;  Biên tập tin: 01 người;  Văn thư, thủ quỹ, hành chính: 01 người.). 

* Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký xét tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Hồ sơ xét tuyển viên chức được lập thành 02 bộ và không trả lại cho người đăng ký xét tuyển khi không trúng tuyển, bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-YT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Hai ảnh cỡ 4x6cm (ghi rõ họ tên phía sau ảnh), hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc.

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có).

– Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Các giấy tờ trên đựng trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp tại Trung tâm tin học thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

* Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 29/12/2016 đến hết ngày  29/01/2017 trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Hành chính – Trung tâm Tin học. Địa chỉ: số 82 Tôn Đức Thắng – Phường Mỹ Bình – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang.

Nguồn tin: sotttt.angiang.gov.vn