Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

31/07/2018

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Kỹ sư hạng III: 05 chỉ tiêu.

– Ngạch Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/08/2018, trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật.

– Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

*** Tài liệu đính kèm: 

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: hcmgis.vn