Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng

08/02/2017

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn (địa chỉ: ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) thuộc Trung tâm, với điều kiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp hồ sơ: kỹ sư hoặc thạc sĩ chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật (ưu tiên quê quán ở Chợ Lách)

2. Ưu tiên tốt nghiệp ở các trường: Trường đại học Nông Lâm Thành Phố HCM, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Cần Thơ

3. Yêu cầu: có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Thông tin nộp hồ sơ: vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỉ phòng Tổng hợp – Kế hoạch thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 415A Nguyễn Thị Định, Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2017

Nguồn tin: dost-bentre.gov.vn