Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017

22/06/2017

Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Bác sĩ đa khoa hạng III.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến 16 giờ ngày 14/7/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, Số 315 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

4. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng /hồ sơ.

*** Chi tiết thông báo như sau:

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-1

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-2 771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-3

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-4 771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-5

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-6 771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-7

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-8 771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn):

771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-10 771 - SNV QĐ Xet tuyen YTDP-11

Nguồn tin: yteduphongdanang.vn