Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

11/06/2018

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người, trong đó:

– Làm việc tại Trung tâm Y tế huyện: 07 người.

– Làm việc tại các Trạm y tế xã: 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 06/07/2018.

– Địa điểm: Tại phòng Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB+TUYỂN+DỤNG+TTYT+ANH+SƠN-1 TB+TUYỂN+DỤNG+TTYT+ANH+SƠN-2

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn