Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019

23/01/2019

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Y tế: 03 chỉ tiêu.

– Trạm Y tế: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/01/2019 đến hết ngày 28/02/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

– Địa điểm: Phòng Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Anh son Anh son

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn