Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2018

13/09/2018

THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-01 THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-02

THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-03 THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-04

THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-05

***Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):THONG-BAO-xet-tuyen-vien-chuc-tai-Trung-Tam-Y-te-huyen-Hoa-Vang-nam-2018-06

Nguồn tin: trungtamytehoavang.com.vn