Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2019

13/08/2019

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 07/08/2019 đến hết ngày 05/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: ytelamthao.vn