Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

11/11/2019

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó: 

– Hộ sinh hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Y sỹ hạng IV: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 874 900

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn