Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng

03/07/2017

Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau:

* Vị trí tuyển dụng:

– 03 Bác sĩ đa khoa.

– 01 Cao đẳng CNTP.

– 01 Cử nhân Điều dưỡng hoặc Đại học ngành Điều dưỡng.

– 02 Cao đẳng Điều dưỡng.

– 05 Điều dưỡng Trung cấp.

– 04 Dược sĩ Cao đẳng.

– 01 Dược sĩ trung cấp.

– 01 Y sĩ chuyên ngành YHCT.

– 02 KTV Y chuyên ngành.

+ 01 Phục hồi chức năng.

+ 01 Gây mê hồi sức.

– 02 Kế toán Đại học.

– 01 Kế toán Trung cấp.

– 02 Hộ sinh Trung cấp (Tuyến xã: Phước Khánh, Phú Thạnh).

– 02 Cán bộ chuyên trách dân số xã (ĐD, YS, DS): tuyến xã: Long Tân, Phú Thạnh.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 20/7/2017.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính. ĐT: 0251.3561022

Nguồn tin: Báo Đồng Nai