Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng

26/02/2018

Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng như sau:

1. Trình độ chuyên môn cần tuyển: 

– Công nghệ thông tin: 01 người.

– Y sĩ đa khoa: 05 người.

– Hộ sinh Trung học: 01 người.

2. Thời gian nhận hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/2018 (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

3. Thời gian xét tuyển: Ngày 03/04/2018.

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

5. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.850239.

Nguồn tin: Báo Cần Thơ