Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

22/12/2017

Thực hiện công tác tuyển dụng 2017, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu/10 vị trí việc làm (03 chỉ tiêu cho các khoa phòng và 07 chỉ tiêu cho trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm) cụ thể:

* Các khoa, phòng thuộc Trung tâm:

– Đại học, ngành Bác sỹ Y học dự phòng: 01 chỉ tiêu;

– Đại học, các chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm: 01 chỉ tiêu;

– Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu;

* Các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm:

– Trung cấp trở lên chuyên ngành dược: 02 chỉ tiêu;

– Trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh: 01 chỉ tiêu

– Trung cấp, ngành Y sỹ Y học cổ truyền hoặc ngành Y sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo định hướng Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu;

– Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng: 03 chỉ tiêu;

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

Người đăng ký xét tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: từ ngày 22/12/2017 đến ngày 19/01/2018; Sáng: 7h30-11h30; chiều 13h-17h00 (Các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh. (Thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

5. Lệ Phí: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển

6. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh; điện thoại: 0232.3872759

Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp đến đăng ký, nộp hồ sơ, không trả lại hồ sơ dự tuyển.

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn