Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

26/06/2017

Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Bác sĩ: 6 người.

– Cao đẳng Hộ sinh: 1 người, làm việc tại Trạm y tế xã.

– Y sĩ định hướng Y học dự phòng: 3 người, làm việc tại Trạm y tế xã.

2. Nhận hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày phát hành báo, nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

ĐT: 0251.3772178 (0613.772178).

Nguồn tin: Báo Đồng Nai