Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

31/05/2018

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Trung tâm: 03 chỉ tiêu.

– Khối Trạm Y tế xã, thị trấn: 37 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/06/2018 đến ngày 29/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế, Số 38 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng .

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB tuyển dụng TTYT Thủy Nguyên-1

TB tuyển dụng TTYT Thủy Nguyên-2 TB tuyển dụng TTYT Thủy Nguyên-3

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn