Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh tuyển dụng bác sĩ

05/05/2018

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh tuyển dụng bác sĩ như sau:

* Các vị trí tuyển dụng:

– Phụ sản – Chăm sóc SKSS: 02 Bác sĩ.

– Ngoại: 01 Bác sĩ.

– Hồi sức tích cực: 01 Bác sĩ.

– Nội Tổng hợp: 01 Bác sĩ.

– Chuyên khoa Mắt: 01 Bác sĩ.

– Phẫu thuật Gây mê hồi sức: 01 Bác sĩ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

0001-723x1024

0002-719x1024 0003-721x1024 0004-720x1024

Nguồn tin: trungtamytetienyen.vn