Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

06/07/2018

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 04/07/2018 đến hết ngày 04/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TTYT Yen Thanh

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn