Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

10/07/2019

Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Trung tâm Y tế: 07 chỉ tiêu.

– Khối Trạm Y tế: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/07/2019 đến ngày 22/08//2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Số 38 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn