Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017

14/08/2017

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 6 chỉ tiêu, trong đó:

– Khoa Nội – Nhi – YHCT: 3 người.

– Khoa Ngoại – Sản – 3CK: 2 người.

– Khoa Khám bệnh: 1 người.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/8/2017 đến hết ngày 7/9/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm y tế Hoàng Mai.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB tuyen dung TB tuyen dung

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn