Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019

11/01/2019

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Tại Trung tâm: 07 chỉ tiêu.

– Tại Trạm Y tế: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019.

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

15-1 15-2

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn