Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

07/11/2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu

– Dược sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu

– Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: số 286, đường Lê Lơi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 882 6392.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn