Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018

09/02/2018

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 giảng viên các ngành sau:

– 02 Giảng viên ngành: Chăn nuôi thú y (Kỹ sư chăn nuôi, Bác sĩ thú y).

– 02 Giảng viên ngành: Luật (Đại học Luật).

2. Thời gian nhận hồ sơ: 

– Từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 09/03/2017.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Trường Cao đẳng Bến Tre. Địa chỉ: Ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

08022018_140_tb_cbt_1

** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký

Nguồn tin: cdbt.edu.vn