Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

14/12/2018

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó:

– Thư viện viên: 01 chỉ tiêu.

– Giảng viên: 24 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 06/12/20189 đến ngày 02/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II. Địa chỉ: Thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-1

So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-2 So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-3

So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-4 So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-5

So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-6

Nguồn tin: ccot.edu.vn