Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2017

10/07/2017

Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 14 chỉ tiêu.

– Nhân viên văn phòng: 3 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: đến hết ngày 20/7/2017.

3. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Hàng hải I, số 498 Đà Nẵng, Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

20170703_thông báo tuyển dụng-1 20170703_thông báo tuyển dụng-2

Nguồn tin: cdhh.edu.vn