Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018

07/03/2018

Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Điều khiển tàu biển: 01 Giảng viên.

– Kinh tế: 02 Giảng viên.

– Điện – Điện tử: 02 Giảng viên.

– Cơ khí: 01 Giảng viên.

– Tin học: 01 Giảng viên.

– Nhân viên Phòng Công tác Học sinh sinh viên: 01 Nhân viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 02/03/2018 đến hết ngày 22/03/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Cao đẳng Hàng hải I. Địa chỉ: 498 Đà Nẵng – Đông Hải – Hải An – Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

20180302_TB tuyển VC-1 20180302_TB tuyển VC-2

Nguồn tin: cdhh.edu.vn