Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm học 2017-2018

01/12/2017

Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí việc làm giảng viên:06 người.

– Vị trí việc làm gắn với hoạt động hỗ trợ phục vụ: 09 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua xem xét hồ sơ, kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và tốt nghiệp) và thông qua phỏng vấn trực tiếp và thực hành kiến thức chuyên môn.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 1/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.

– Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

tb2931-1

tb2931-2 tb2931-3

tb2931-4 tb2931-5

Nguồn tin: ktkthcm.edu.vn