Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

26/07/2018

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 16 chỉ tiêu.

– Nhân viên: 12 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 03/08/2018 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

– Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019

*** Tài liệu đính kèm:

Sơ yếu lý lịch

– Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vyntt@kthcm.edu.vn