Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

26/12/2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 như sau:

tuyendungcuactruongdktdaklak2017-1 tuyendungcuactruongdktdaklak2017-2 tuyendungcuactruongdktdaklak2017-3

NoidungPhuongantuyendung2017-1 NoidungPhuongantuyendung2017-2 NoidungPhuongantuyendung2017-3 NoidungPhuongantuyendung2017-4 NoidungPhuongantuyendung2017-5 NoidungPhuongantuyendung2017-6 NoidungPhuongantuyendung2017-7 NoidungPhuongantuyendung2017-8 NoidungPhuongantuyendung2017-9 NoidungPhuongantuyendung2017-10

Nguồn tin: www.cdndaklak.edu.vn