Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019

09/09/2019

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 05 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: thietbiyte.edu.vn