Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 3)

06/12/2018

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 3) như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 giảng viên các ngành, trong đó:

– Cơ khí chế tạo máy: 01 chỉ tiêu.

– Động lực: 01 chỉ tiêu.

– Nhiệt lạnh: 02 chỉ tiêu.

– Xây dựng: 03 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1

2 3

4

5

** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

– Mẫu sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: lttc.edu.vn